YOMEDIA

Thế nào là cuộc cách mạng vô sản?

bởi thùy trang 08/11/2018

thế nào là cuộc cách mạng cô sản( thành phần lãnh đạo, mục đích , động lực , kết quả).

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo, nhằm lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản.

    Giai cấp vô sản chính là những người thuộc giai cấp công nhân dưới chế độ tư bản. Họ là những người lao động không có tư liệu sản xuất, phải làm thuê và bị bóc lột.

    Còn giai cấp tư sản là giai cấp thống trị, bóc lột giai cấp vô sản nên 2 giai cấp này mâu thuẫn với nhau là điều đương nhiên.

    bởi Nguyễn Khoa 08/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA