YOMEDIA
ZUNIA12

Khái quát cách mạng tư sản Anh (thời gian, nguyên nhân bùng nổ, lãnh đạo, lực lượng cách mạng, hình thức, kết quả, ý nghĩa)

Câu 1. Khái quát cách mạng tư sản Anh (thời gian, nguyên nhân bùng nổ, lãnh đạo, lực lượng cách mạng, hình thức, kết quả, ý nghĩa)

Câu 2.

 1. Thời gian bắt đầu, các phát minh máy móc của cách mạng công nghiệp Anh?
 2. Hệ quả và bản chất của cách mạng công nghiệp châu Âu.

Câu 3.

 1. Tình hình kinh tế, chính trị và đặc điểm đế quốc của các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
 2. Nguyên nhân công nghiệp Đức, Mỹ phát triển?
Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • * Cách mạng tư sản Anh

  - Thời gian:  Từ 1642-1648

  - Nguyên nhân: + Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới

                            + Mâu thuẫn hai phe: Qúy tộc phong kiến phản động

                                                                Qúy tộc mới, tư sản, nhân dân

  - Nhiệm vụ: + Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế

                      + Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

  - Lãnh đạo lực lượng: Qúy tộc mới, tư sản

  - Hình thức: Nội chiến

  - Kết quả: CMTS Anh thắng lợi trở thành cuộc CMTS thứ 2 trên thế giới

  - Ý nghĩa: CMTS này đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

  * Cách mạng tư sản Mĩ

  - Thời gian: Từ 1765-1783

  - Nguyên nhân: + Thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thiết lập được 13 lục địa ở Bắc Mĩ và tiến hành chính sách cai trị, bốc lột nhân dân ở đây

  + Giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN ở 13 thuộc địa phát triển mạnh nhưng thực dân Anh ngăn cản, kìm hãm sự phát triển ở thuộc địa dẫn đến mâu thuẫn giữa nhân dân Bắc Mĩ và giai cấp TS, chủ nô với thực dân Anh trở nên gay gắt ⇒ chiến tranh bùng nổ

  - Nhiệm vụ: + Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh

                       + Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ phát triển 

  - Lãnh đạo lực lượng: Tư sản, chủ nô

  - Hình thức: Cách mạng giải phóng dân tộc

  - Kết quả: + Theo hòa ước vec-sai (9/1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  + Năm 1787, hiến pháp được thông qua góp phần củng cố vị trí nhà nước Mĩ

  - Ý nghĩa: + Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Bắc Mĩ

  + Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu âu, phon trào đấu tranh của nhân dân ở Mĩ

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF