ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Hoàn thành bảng thống kê về tình hình kinh tế nước Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

 Hoàn thành bảng thống kê về tình hình kinh tế nước Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Stt

Nội dung

 

Pháp

  1.  

Xếp  hạng

 

  1.  

Thuận lợi

 

  1.  

 Khó khăn

 

  1.  

Thế  mạnh kinh tế  (ngành cũ, mới)

&n