AMBIENT

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân Pháp đã tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam như thế nào?

bởi Lê Minh Hải 08/11/2018

Giúp mình với gần thi rồi

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân pháp đã tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam như thế nào? Em hãy phân tích để thấy rõ về tổ chức bộ máy nhà nước đó?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Thưc dân Pháp chia VN thành 3 xứ với 3 ché đo cai trị khác nhau

  + bắc ki xứ nửa bảo hộ

  Trung kì bảo ho

  Nam kì là nủa thuộc đia

  Đứng đầu tỉnh và xứ

  bởi Nguyễn Đức Thắng 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>