AMBIENT

Xác định R biết oxit của kim loại R ở mức hóa trị thấp chứa 22,56%?

bởi Lan Anh 22/04/2019

Oxit của kim loại R ở mức hóa trị thấp chứa 22,56% Oxi và cũng của kim loại đó ở mức hóa trị cao chứa 50,48% Oxi. Hãy xác định kim loại R.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTHH của oxit hóa trị thấp và hóa trị cao lần lượt là A2Ox và A2Oy

  Theo bài ra ta có:

  %O có trong A2Ox = \(\dfrac{16x}{2A+16x}\times100\%=22,56\%\)

  => \(\dfrac{1600x}{16x+2A}=22,56\)

  => 1600x = 360,96x + 45,12A

  => 45,12A = 1239,04x

  => A = 27,5x (1)

  Ta lại có: %O trong A2Oy = \(\dfrac{16y}{16y+2A}\times100\%=50,48\%\)

  => \(\dfrac{16y}{16y+2A}\times100\) = 50,48

  => 1600y = 807,68y + 100,96A

  => 100,96A = 792,32y

  => A = 7,85y (2)

  Từ (1) và (2) ta có: 27,5x = 7,85y

  => y = 3,5x

  Mà y 7 => x 2

  Nếu x = 1 => y = 3,5 (loại)

  Nếu x = 2 => y = 7 (TM)

  => A = 27,5 x 2 = 55 (Mn)

  Vậy. . . . . . . .

  bởi Trần Thị Gia Phúc 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>