Xác định MxOy biết trong đó oxi chiếm 47,06%?

bởi Nguyễn Thị Thúy 19/05/2019

Cho biết oxit của một kim loại có tỉ lệ phần trăm về khối lượng của oxi chiếm 47,06%. Biết trong phần tử gồm 5 nguyên tử tạo thành.

a. Xác định công thức và gọi tên.

b. Để điều chế 5.1g oxit trên cần nhiệt phân một lượng bao nhiêu hidroxit tương ứng. Biết hiệu suất của phản ứng đạt 80%.

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan