Xác định % mỗi khí biết đốt cháy 3 lít CH4, C2H2 cần dùng 7 lít O2?

bởi Nguyễn Phương Khanh 25/05/2019

Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp khí CH4C2H2 cần dùng 7 lít O2.Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

a) Xác định thành phần % theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu

b) Tính thể tích CO2 và hơi nước tạo thành sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • a) Gọi x,y lần lượt là thể tích của CH4 và C2H2

  Pt: CH4 + 2O2 --to--> CO2 + 2H2O

  ......x.......2x...................x.........2x

  .....C2H2 + \(\frac{5}{2}\)O2 --to--> 2CO2 + H2O

  .......y........2,5y.................2y.........y

  Ta có hệ pt: \(\left\{\begin{matrix} x + y = 3 & & \\ 2x + 2,5y = 7 & & \end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 1 & & \\ y = 2 & & \end{matrix}\right.\)

  % VCH4 = \(\frac{1}{3}.\) 100% = 33,33%

  % VC2H2 = \(\frac{2}{3}.\) 100% = 66,67%

  b) VCO2 = x + 2y = 1 + 2 . 1 = 3 (lít)

  .....VH2O = 2x + y = 2 . 1 + 2 = 4 (lít)

  bởi Phạm Nhật 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan