Xác định A trong sơ đồ sau: Cu + A -> CuO?

bởi Lê Vinh 29/04/2019

Cho các sơ đồ phản ứng hóa học:

Cu + (A) -> CuO

CuO + (B) -> Cu + (?)

a. Xác định các chất A, B rồi lập PTHH

Biết A, B là các đơn chất khí. Các phản ứng đều xảy ra ở nhiệt độ cao.

b. Từ các chất KClO3, Zn, HCl. Hãy chọn chất thích hợp để điều chế A và B. Viết phương trình phản ứng

Câu trả lời (1)

 • a) 2Cu + O2 → 2CuO

  CuO + H2 → Cu + H2O

  b) Điều chế O2: 2KClO3 \(\underrightarrow{t^o}\) 2KCl + 3O2

  Điều chế H2: 2HCl + Zn → H2↑ + ZnCl2

  bởi Trần Lâm 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thủy tiên

  Viết PTHH

  46/ Sắt và Đồng (II) nitrat

  47/ Nhôm và bạc nitrat

  48/ Magie và kẽm sunfat

  49/ Nhôm và sắt (II) clorua

  50/ Natri cacbonat và kẽm clorua

  51/ Canxi clorua và bạc nitrat

  52/ Magie sunfat và kali sunfit

  53/ Natri sunfua và kẽm clorua

  54/ Sắt (III) nitrat và kali sunfit

  55/ Nhiệt phân kali nitrat

  56/ Nhiệt phân natri nitrat

  57/ Nhiệt phân canxi cacbonat

  58/ Nhiệt phân bari cacbonat

  59/ Nhiệt phân kali pemanganat

  60/ Nhiệt phân kali clorat

 • Bảo Lộc

  lập PTHH của phản ứng sau:

  M(NO3)n ➝ M2On +NO2 +O2

 • Mai Hoa

  Bài 1

  lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất có trong phản ứng

  j) Na2CO3+HCL--->NaCl + CO2+ H2O

  K) AL+O2--->AL2O3

  L) CO+FE2O3--->CO2+FE

  M) P+O2--->P2O5

  N) ZN + O2---> ZNO

  O) CO + Fe3O4---> CO2+FE

  P) AL2(SO4)3+NAOH--->AL(OH)3+NA2SO4

  Q)CA+O2--->CAO

  U)AL2O3+H2SO4---->AL2(SO4)3+H2

  GIẢI DUM MK NHA

 • Lê Vinh

  Viết phương trình hóa học. Nêu hiện tượng. Phân loại phản ứng.
  1) NaOH + FeSO4 ----->
  2) Ba(OH)2 + K2CO3 ----->
  3) Zn(OH)2 + NaOH ----->
  4) Al(OH)3 + NaOH ----->
  5) Al(OH)3 + HCl ----->
  6) Fe(OH)2 ----->
  7) Fe(OH)2 ----->
  8) NaCl + AgNO3 ----->
  9) K3PO4 + CuCl2 ----->
  10) Mg(NO3)2 + KOH ----->
  11) ZnSO4 + Ba(OH)2 ----->
  12) Fe + CuCl2 ----->
  13) Ag + NaCl ----->
  14) Mg + H2SO4 ----->
  15) Ag + HCl ----->
  16) Zn + FeCl3 ----->
  17) NaAlO2 + -----> Al(OH)3 +
  18) Al2O3 + -----> Al +
  19) Fe2O3 + -----> Fe +
  20) Fe3O4 + H2SO4 ----->

 • Nguyễn Thị Lưu

  Viết PTHH

  31/ Sắt (II) hiđroxit và axit clohiđric

  32/ Natri hiđroxit và axit nitric

  33/ Bari sunfit và axit nitric

  34/ Canxi cacbonat và axit clohiđric

  35/ Bạc nitrat và axit clohiđric

  36/ Sắt (III) sunfua và axit clohiđric

  37/ Sắt (II) sunfit và axit sunfuric

  38/ Nhiệt phân Nhôm hiđroxit

  39/ Nhiệt phân sắt (III) hiđroxit

  40/ Nhiệt phân kẽm hiđroxit

  41/ Nhiệt phân magie hiđroxit

  42/ Kẽm nitrat và kali hiđroxit

  43/ Sắt (III) clorua và natri hiđroxit

  44/ Magie sunfat và canxi hiđroxit

  45/ Kali cacbonat và bari hiđroxit

 • Lê Tường Vy

  Câu 1:hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau :

  1/ Cu + O2 --t-> CuO

  2/ Al + CuCl2 -----> AlCl3 + Cu

  3/ Na3SO4 + Ba(NO3)2 ----> BaSO4 + NaNO3

  4/ Fe2O3 + Co --t--> Fe + CO2

  5/ FeO + H2SO4 đặc nóng --t--> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • thùy trang

  Nung 100 tấn CaCO3 có phương trình là CaCO3 -> CaO + CO2

  Tính khối lượng CaO và CO2 trong phản ứng?

 • thi trang

  Để điều chế P2O5 người ta đốt photpho trong khí oxi.

  a, Viết PTHH của phản ứng

  b, Nếu có 1,2.1023 nguyên tử photpho phản ứng thì cần dùng bao nhiêu phân tử oxi và thu được bao nhiêu phân tử P2O5

 • Bo bo

  Cân bằng các phương trình sau

  1/ FexOy+ H2SO4------>Fe(SO4)3+S+H2O

  2/ CxHyOz+O2------>CO2+H2O

  3/CxHy+O2------>CO2+H2O

 • hồng trang

  lập pthh: CuxOy +C -----> Cu+ CO2