Viết PTHH khi khử ZnO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao?

bởi Nguyễn Lệ Diễm 26/05/2019

Dùng khí hiđro để khử hoàn toán 20,25g kẽm oxit ở nhiệt độ cao.

a)Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.

b)Tính khối lượng kẽm sinh ra sau khi phản ứng kết thúc.

c)Nếu thả lượng kẽm trên vào một dung dịch có chứa 7,3g axit clohiđric, thì thể tích khí hiđro thoát ra(ở đktc) là bao nhiêu lít?

Câu trả lời (1)

 • n ZnO = \(\dfrac{m}{M}=\dfrac{20,25}{81}=0,25\left(mol\right)\)

  P.tr:ZnO + H2 \(\rightarrow\) Zn + H2O

  1 1 1 1

  0,25 0,25 0,25 0,25

  Khối lượng kẽm sinh ra sau phản ứng:

  m Zn = n.M=0,25.65=16,25(g)

  c)

  n HCl=\(\dfrac{m}{M}=\dfrac{7,3}{36,5}=0,2\left(mol\right)\)

  P.tr: Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2\(\uparrow\)

  1 2 1 1

  0,1 \(\leftarrow\) 0,2 \(\rightarrow\) 0,1 \(\rightarrow\) 0,1

  Vì n Zn > n HCl \(\rightarrow\)n Zn dư:

  0,25-0,1=0,15mol

  \(\rightarrow\) tính theo số mol của HCl

  thể tích của khí hiđro thu được là:

  V H2= n.22,4=0,1.22,4=2,24(l)

  bởi Lon Ton Mèo Con 26/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan