AMBIENT

Viết PTHH khi hòa tan Na2CO3 vào HCl?

bởi Hoa Hong 25/05/2019

Hoà tan 21,2g muối Na2CO3 vào 300ml dung dịch HCl (D=1,15 g/ml)

a)viết PT

b) Tính thể tích khí sinh ra

c) Tính nồng độ phần trăm của HCl đã dùng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Số mol của Na2CO3:

  nNa2CO3= \(\frac{21,2}{106}\) = 0,2 mol

  Pt: Na2CO3 + 2HCl --> H2O + 2NaCl + CO2

  ....0,2 mol-->0,4 mol------------------------> 0,2 mol

  a) Thể tích khí CO2 sinh ra ở đktc:

  VCO2 = 0,2 * 22,4 = 4,48 (lít)

  b) Ta có: 1,15 = \(\frac{m}{300}\)

  => m = 345 (g)

  Nồng độ phần trăm của HCl đã dùng;

  C% = \(\frac{0,4 \times 36,5}{345} \times \) 100% = 4,23%

  bởi Nguyễn Trang 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>