Viết PTHH khi đốt cháy lưu huỳnh trong không khí?

bởi thu trang 08/05/2019

Lưu huỳnh (S) cháy trong không khí sinh ra khí sufuro ( SO\(_2\)) . Phương trình hóa học của phản ứng là : S+ O\(_2\)\(\rightarrow\)SO\(_2\)

Nếu đốt cháy hết 3,2 gam S thì thể tích khí SO\(_2\) (đktc) thu được bao nhiêu?

Câu trả lời (1)

 • \(n_S=\dfrac{m_S}{M_S}=\dfrac{3,2}{32}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH:\(n_{SO_2}=n_S=0,1\left(mol\right)\)

  \(V_{SO_2}=n_{SO_2}.22,4=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  Chúc bạn học tốthihi

  bởi Nguyễn Khoa 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bánh Mì

  bạn hiền và bạn nhung làm 2 thí nghiệm sau:

  bạn hiền dùng 3,36 lít khí H2(đktc)để khử Fe2O3dư.

  bạn Nhung dùng 3,36 lít khí CO(đktc)để khử ZnOdư.Hỏi bạn nào thu được kim loại nhiều hơn?

  ( biết :Fe =56, Zn=65,O=16;H=1,N=14,C=12,Cu=64, Cl=35,5)

  Viết PTHH.

 • can chu

  trong các chất sau , chất hòa tan trong nước tạo dung dịch bazơ nhưng ko tạo khí là : A . Na ;B CuO; C p2O5;D. CaO

 • bich thu

  Khi đốt nến (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc; sau đó nến lỏng biến thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon dioxit và hơi nước.

  Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hóa học. cho biết: trong không khí có khí oxi và nến cháy là do chất này tham gia.

 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  10. Trong vỏ Trái Đất có \(2,5\%\) kali và \(3,4\%\) canxi (về khối lượng). Hỏi hai nguyên tố kali và canxi, nguyên tố nào có nhiều nguyên tử hơn trong vỏ Trái Đất.

 • Anh Nguyễn

  từ một loại tinh dầu người ta tách ra được hợp chất hữu cơ A có khối lượng mol là 132g.đốt cháy hoàn toàn 2,64 gam A cần vừa đủ 4,704 lít khí oxi (đktc) chỉ thu được Co2 à h2o với tỉ lệ khối lượng mco2 :mh2o = 11:2

  tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp sản phẩm thu được

  xác định CTHH phân tử của A

 • Lê Minh Hải

  câu 1: Nhôm phản ứng hoàn toàn vs dung dịch axit clohi đric (HCL) tạo ra muối nhôm clorua và giải phóng khí hi đro
  a, viết sơ đồ phương trình chữ của phản ứng
  b, lập phương trình hóa học trên
  c, cho 6,4 gam nhôm tác dụng vs 23,6 gam axit clo hi đric (HCL) thu được 28,... gam muối nhôm clorua và bao nhiêu gam khí hi đro?
  câu 2: hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng khí O2 chất H2 tạo ra nước (H,O)
  OHHHHOHOHHOH

  hãy cho biết :
  a, tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng
  b, liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? phân tử nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra?
  c, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có giữ nguyên không?

 • Hong Van

  H , He, Li, Be, B, C, N, O, F,Ne,Na,Mg,Al,Si,P,S,Cl,Ar,K,Ca,Cr,Mn,Fe,Cu,Zn,Br,Ag,Ba,Hg,Pb

  Trong các nguyên tố trên , chất nào là phi kim , chất nào là kim loại ?

 • Tran Chau

  Cho 19,5 kẽm vào hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 sau PƯ kết thúc thì thu đc 6,72 lít khí Hidro (đktc).Chứng minh kẽm hết ????

 • can tu

  cho 8,3g hỗn hợp các kim loại sắt và nhôm tác dụng với dung dịch HCL . Sau phản ứng kết thúc người ta thu được 5,6 lít ở khí (đktc).

  a, viết phương trình hoá học xảy ra.

  b, tính phần trăm theo khối lượng kim loại có trong hỗn hợp.

 • Phong Vu

  Câu 3. Hoà tan hoàn toàn 2,8 gam kim loại sắt vào dung dịch HCl 10%.

  a. Viết PTHH xảy ra.

  b. Tính thể tích khí thoát ra ở ĐKTC.

  c. Tính khối lượng dung dịch HCl 10% cần dùng.

  (Cho Fe = 56 ; H = 1 ; Cl = 35,5)