Viết PTHH khi đốt cháy khí metan trong khí oxi?

bởi Vũ Hải Yến 27/05/2019

Đốt cháy hoàn toàn 6,4g metan ( CH4 ) trong khí oxi vừa đử thu được khí cacbonic và nước

a, Viết PTHH

b, Tính thể tích oxi đã dùng ( ở đktc )

c, Tính khối lượng nước sinh ra

Câu trả lời (1)

 • \(\text{a) }pthh:CH_4+2O_2\text{ }\underrightarrow{t^0}\text{ }CO_2+2H_2O\left(1\right)\)

  \(\text{b) }n_{CH_4}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{6,4}{16}=0,4\left(mol\right)\)

  Theo \(pthh\) \(\left(1\right)\), ta có :

  \(n_{O_2}=2n_{CH_4}=2\cdot0,4=0,8\left(mol\right)\\ \Rightarrow V_{O_2}=n\cdot22,4=0,8\cdot22,4=17,92\left(l\right)\)

  Theo \(pthh\) \(\left(1\right)\), ta có :

  \(n_{H_2O}=2\cdot n_{CH_4}=2\cdot0,4=0,8\left(mol\right)\\ \Rightarrow m_{H_2O}=n\cdot M=0,8\cdot18=14,4\left(g\right)\)

  bởi Lê Thị Thúy Liên 27/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan