YOMEDIA

Viết PTHH khi cho S tác dụng với O2?

1. Hoàn thành các phương trình hóa học:

a. S + O2 -----> ...........

b. CH4 + O2 ------> ..............+..........

c. H2 + CuO ------> ..........+............

d. Zn + HCl ------> ZnCl2 + .......

e. H2 + O2 -------> ..........

f. H2 +PbO ---->...........+............

g. Na + H2O ------>.......+........

h. KMnO4 -----> K2MnO4 + MnO2 + ......

i. KClO3 ------> KCl +......

j. CaO + H2O ----->

2: Khử 24 gam đồng (II) oxit (CuO) bằng Hiđro. Tính thể tích khí hidoro cần dùng (ĐKTC) (Biết: Cu = 64 ; O = 16)

3: Đốt cháy hết 16,8 gam Fe trong khí Oxi thu được Fe3O4 Tính thể thích khí Oxi cần dùng (đktc) (biết Fe = 56 ; O =16)

4: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam phốt pho trong bình đựng khí oxi. Sau phản ứng thu được Phôtpho penta oxit (P2O5) Tính thể tích khí oxi (đktc) cần dùng (biết P =31 ; O =16)

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Bài 1 :

  a) S+O2t0>SO2S+O2−t0−>SO2

  b) CH4+2O2t0>CO2+2H2OCH4+2O2−t0−>CO2↑+2H2O

  c) CuO+H2t0>Cu+H2OCuO+H2−t0−>Cu+H2O

  d,Zn+2HCl>ZnCl2+H2d,Zn+2HCl−>ZnCl2+H2↑

  e) 2H2+O2t0>2H2O2H2+O2−t0−>2H2O

  f) PbO+H2t0>Pb+H2OPbO+H2−t0−>Pb+H2O

  g) 2Na+2H2O>2NaOH+H22Na+2H2O−>2NaOH+H2↑

  h) 2KMnO4t0>K2MnO4+MnO2+O22KMnO4−t0−>K2MnO4+MnO2+O2↑

  j) 2KClO3t0>2KCl+3O22KClO3−t0−>2KCl+3O2↑

  CaO+H2O>Ca(OH)2

    bởi nguyễn ngọc lan 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA