AMBIENT

Viết PTHH khi cho Na2O, SO2, CuO P2O5, Cu, BaO, Fe2O3 tác dụng với H2O?

bởi Nguyễn Anh Hưng 26/04/2019

Cho các chất sau : Na2O, SO2, CuO P2O5, Cu, BaO, Fe2O3

a, Chất nào tác dụng được với nước ?

b, Chất nào tác dụng được axit clohiđric ?

Viết PTHH

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • chất tác dụng được với H2O:

  Na2O, SO2, P2O5, BaO

  PTPU

  Na2O+ H2O---> 2NaOH

  SO2+ H2O-----> H2SO3

  P2O5+ 3H2O----> 2H3PO4

  BaO+ H2O-----> Ba(OH)2

  chất tác dụng được với HCl

  Na2O, CuO, Fe2O3, BaO

  PTPU

  Na2O+ 2HCl---> 2NaCl+ H2O

  CuO+ 2HCl----> CuCl2+ H2O

  Fe2O3+ 6HCl----> 2FeCl3+ 3H2O

  BaO+ 2HCl----> BaCl2+ H2O

  bởi Nguyễn Trang 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>