ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Viết PTHH khi cho Mg tác dụng với HCl?

câu 1: 1. Lập PTHH của các phản ứng sau

a. Mg + HCl ----> MgCl2 +H2 b. Fe2O3 +CO ------> Fe + CO2

c. Al+ H2SO4 ------> Al2( SO4)3 +H2 d. Al +Cl2 -----> AlCl3

e. Fe(OH)3 + H2SO4 ----> Fe2(SO4)3 + H2O

2. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử , phân tử của các chất tham gia trong phản ứng câu c

GIÚP MK VS khocroi

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1 + Câu 2 :

  \(a,Mg+2HCl->MgCl2+H2\uparrow\)

  b, \(Fe2O3+3CO-^{t0}->2Fe+3CO2\)

  \(c,2Al+3H2SO4->Al2\left(SO4\right)3+3H2\uparrow\)

  tỉ lệ số nguyên tử , phân tử của các chất tham gia trong phản ứng :

  Số nguyên tử Al : số phân tử H2SO4 : số phân tử Al2(SO4)3 : số phân tử H2 = 2 : 3 : 1 : 3

  d, \(2Al+3Cl2->2AlCl3\)

  e, \(2Fe\left(OH\right)3+3H2SO4->Fe2\left(SO4\right)3+6H2O\)

    bởi Thảo Thu 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1