AMBIENT

Viết PTHH khi cho kim loại R hóa trị II tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Huong Duong 25/05/2019

Cho 2,8 gam oxit của kim loại R có hóa trị II phản ứng với dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được muối RCl2 và 0,9 gam nước

a/ Viết PTHH

b/ Xác định tên kim loại

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH : \(RO+2HCl\rightarrow RCl_2+H_2O\)

  b) Cách 1: \(n_{H_2O}=\dfrac{0,9}{18}=0,05\left(mol\right)\)

  Mà : \(n_{RO}=n_{H_2O}=0,05mol\)

  \(\Rightarrow R+16=\dfrac{2,8}{0,05}\)

  \(\Rightarrow R=\dfrac{2,8}{0,05}-16=40\)

  Vậy kim loại R là Ca.

  Cách 2 : Theo PTHH ta có :

  \(n_{RO}=n_{H_2O}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{m_{RO}}{M_{RO}}=\dfrac{m_{H_2O}}{M_{H_2O}}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{2,8}{R+16}=\dfrac{0,9}{18}\)

  \(\Rightarrow2,8.18=0,9R+14,4\)

  \(\Rightarrow R=\dfrac{50,4-14,4}{0,9}=40\)

  Vậy kim loại R là Ca.

  bởi Phạm Văn Hưng 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>