Viết PTHH khi cho H2SO4 tác dụng với Ba(OH)2?

bởi thanh hằng 20/05/2019

Bài 1: Cho những chất sau đây:H2SO4,Ba(OH)2,CaCO3,Fe,Mg(OH)2,Cu,Co,SO2. Hãy cho biết các chất nào phản ứng được với nhau từng đôi một. Viết các Phương Trình sảy ra.

Câu trả lời (1)

 • H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2H2O

  H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 + CO2 + H2O

  H2SO4 + Fe → FeSO4 + H2

  H2SO4 + Mg(OH)2 → MgSO4 + 2H2O

  Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 + H2O

  Ba(OH)2 + 2SO2 → Ba(HSO3)2

  bởi Phương Trần 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan