AMBIENT

Viết PTHH khi cho FeO tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Lê Trung Phuong 25/04/2019

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Cách 3 : Phương pháp hóa trị

Cách 4 : Phương pháp đặc biệt

1. FeO + HCl => FeCl2 + H2O

2. CuO + H2SO4 => CuSO4 + H2O

3. Al + H2SO4(đ) => Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

4. CaCO3 => CaO + CO2

5. CaCO3 + HCl => CaCl2 + CO2 + H2O

6. Mg + HNO3(1) => Mg(NO3)2 + NO + H2O

7. Na2CO3 + Ca(OH)2 => CaCO3 + NaOH

8. Fe2O3 + CO => Fe + CO2

9. Fe2O3 + HCl => FeCl3 + H2O

10. Fe3O4 + H2SO4 => FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1. \(FeO+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2O\)

  2. \(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2O\)

  3. \(2Al+6H_2SO_4\left(đ\right)\underrightarrow{t^o}Al_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+6H_2O\)

  4. \(CaCO_3\rightarrow CaO+CO_2\)

  5. \(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O\)

  6. \(3Mg+8HNO_3\rightarrow3Mg\left(NO_3\right)_2+2NO+4H_2O\)

  7. \(Na_2CO_3+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+2NaOH\)

  8. \(Fe_2O_3+3CO\rightarrow2Fe+3CO_2\)

  9. \(Fe_2O_3+6HCl\rightarrow2FeCl_3+3H_2O\)

  10. \(Fe_3O_4+4H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+Fe_2\left(SO_4\right)_3+4H_2O\)

  bởi Đẹp Chai Sóc 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA