ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết PTHH khi cho Fe tác dụng với khí Cl2?

Viết PTHH hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:

\(Fe\underrightarrow{\left(1\right)}FeCl_3\underrightarrow{\left(2\right)}Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{\left(3\right)}Fe_2O_3\underrightarrow{\left(4\right)}Fe_2\left(SO_4\right)_3\underrightarrow{\left(5\right)}FeCl_3\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. 2Fe + 3Cl2 \(\rightarrow\)2 FeCl3

  2. FeCl3 + 3NaOH \(\rightarrow\) Fe(OH)3 + 3NaCl

  3. 2Fe(OH)3 \(\rightarrow\) Fe2O3 + 3H2O

  4. Fe2O3 + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Fe2(SO4)3 + 3H2O

  5. Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 \(\rightarrow\) 2FeCl3 + 3BaSO4

    bởi Trần Nguyễn Phương Vy 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1