YOMEDIA

Viết PTHH khi cho Fe tác dụng với khí Cl2?

bởi Choco Choco 26/04/2019

Viết PTHH hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau:

\(Fe\underrightarrow{\left(1\right)}FeCl_3\underrightarrow{\left(2\right)}Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{\left(3\right)}Fe_2O_3\underrightarrow{\left(4\right)}Fe_2\left(SO_4\right)_3\underrightarrow{\left(5\right)}FeCl_3\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1. 2Fe + 3Cl2 \(\rightarrow\)2 FeCl3

  2. FeCl3 + 3NaOH \(\rightarrow\) Fe(OH)3 + 3NaCl

  3. 2Fe(OH)3 \(\rightarrow\) Fe2O3 + 3H2O

  4. Fe2O3 + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Fe2(SO4)3 + 3H2O

  5. Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 \(\rightarrow\) 2FeCl3 + 3BaSO4

  bởi Trần Nguyễn Phương Vy 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA