AMBIENT

Viết PTHH khi cho Fe cháy trong bình đựng khí oxi?

bởi My Le 27/05/2019

Cho 8,4 g bột sắt cháy hết trong 3,2 g khí Oxi (đktc) tạo ra sắt từ Fe3O4

a) Viết PTHH của phản ứng và cho biết tỉ lêh số nguyên tử , phân tử của các chất trong phản ứng

b) Tính khối lượng oxit tạo thành

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: 3Fe+ 2O2-> Fe3O4(nhiệt độ)

  nFe=8,4/56=0,15mol, nO2=3,2/32=0,1mol=> nO= 0,05mol

  Số nguyên tử O= 0,05.6.10^23=0,3.10^23

  Số phân tử O2= 0,1.6.10^23=0,6.10^23

  Số phân tử Fe= 0,15.6.10^23=0,9.10^23

  b) Theo PTHH: nFe3O4=1/2 nO2= 0,05mol

  => mFe2O3= 0,05.56=2,8g

  bởi ngô minh hoàng 27/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>