ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết PTHH khi cho CuO và PbO tác dụng với H2?

Khử hoàn toàn 5,43 gam hỗn hợp CuO và PbO bằng khí hyđro, chất khí thu được dẫn qua bình đựng P2O5thấy khối lượng bình tăng lên 0,9 gam.

a/ Viết phương trình hóa học.

b/ Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

Cho biết:Al = 27, O = 16, H = 1, Cu = 64, Pb = 207, Ca = 40, S = 32, C =12

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có

  CuO + H2 \(\rightarrow\) Cu + H2O

  x..........x............x.....x

  PbO + H2 \(\rightarrow\) Pb + H2O

  y............y........y........y

  Sau phản ứng dẫn khí qua bình đựng P2O5 thấy khối lượng bình giảm 0,9 gam => mH2O = 0,9 ( gam )

  => nH2O = \(\dfrac{0,9}{18}\) = 0,05 ( mol )

  => \(\left\{{}\begin{matrix}80x+223y=5,43\\x+y=0,05\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{311}{7650}\\y=\dfrac{143}{15300}\end{matrix}\right.\)

  => mCuO = 80 . x = 3,252 ( gam )

  => %mCuO = \(\dfrac{3,252}{5,43}.100\) \(\approx\) 59,88%

  => %mPbO = 100 - 59,88 = 40,12 %

    bởi Phan Đức Thịnh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1