ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết PTHH khi cho CuO tác dụng với H2SO4?

1, Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100g dung dịch axit sufuric có nồng độ 19,6%

a, Viết phương trình hóa hóc

b, Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • nCuO = \(\dfrac{1,6}{80}=0,02\left(mol\right)\) ; n\(H_2SO_4\) =\(\dfrac{100.19,6}{100.98}=0,2\left(mol\right)\)

  a) PTHH:

  CuO + H2SO4 ----> CuSO4 + H2O

  0,02.......0,2.......................................(mol)

  Tỉ lệ: \(\dfrac{0,02}{1}< \dfrac{0,2}{1}\Rightarrow H_2SO_4dư\) (Tính theo nCuO = 0,02 mol)

  b) Các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc gồm H2SO4 dư và CuSO4.

  Ta có: n\(H_2SO_4\left(pứ\right)\) = nCuO = 0,02 (mol)

  => n\(H_2SO_4\left(dư\right)\) = 0,2 - 0,02 = 0,18 (mol)

  => m\(H_2SO_4\left(dư\right)\) = 0,18 . 98 = 17,64 (gam)

  và: n\(CuSO_4\) = nCuO = 0,02 (mol)

  => m\(CuSO_4\) = 0,02 . 160 = 3,2 (gam)

  mà: mdd sau pứ = 1,6 + 100 = 101,6 (gam)

  Vậy: C%\(H_2SO_4\left(dư\right)\) = \(\dfrac{17,64}{101,6}.100\%\simeq17,36\%\)

  và: C%\(CuSO_4\) = \(\dfrac{3,2}{101,6}.100\%\simeq3,15\%\)

    bởi Trần Bảo Thi 26/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1