AMBIENT

Viết PTHH khi cho Al2(SO4)3 tác dụng với BaCl2?

bởi thu trang 25/04/2019

a)Al2(SO4)3+?BaCl2->?AlCl3+?

b)?Al(OH)3->Al2O3+?

c)?Al+?->2Al2O3

d)BaCl2+?AgNO3->Ba(NO3)2+?

e)Ca(OH)2+?HCl->?+2H2O

f)3Fe3O4+?Al->?Fe+?

g)Ca(OH)2+CO2->?+H2O

Giúp mình bài này với. Nhanh nhé.Cảm ơn nhiều!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)a) Al2(SO4) + 3BaCl2 -> 2AlCl3 + 3BaSO4

  b) 2Al(OH)2 -> Al2O3 + 3H2O

  c) 4Al +3O2 -> 2Al2O3

  d) BaCl2 + 2AgNO3 -> Ba(NO3)2 + 2AgCl

  e) Ca(OH)2 + 2HCl -> CaCl2 +2H2O

  f) 3Fe3O4 +8Al -> 9Fe + 4Al2O3

  g) Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O

  chúc bn hok tốt

   

  bởi Hiếu Nguyễn 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>