Viết PTHH khi cho Al tác dụng với H2SO4?

bởi truc lam 25/04/2019

Hãy hoàn thành PTHH sau:

a. Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2

b. Ba(NO3)2 + Cr2(SO4)3 -> Al2(SO4)3 -> BaSO4 + CR(NO3)3

c. Al2(CO3)3 + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2O + CO2

d. Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + NO + H2O

Câu trả lời (1)

 • a. 2Al + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Al2(SO4)3 +3H2

  b.3Ba(NO3)2 + Cr2(SO4)3 \(\rightarrow\) 3BaSO4 + 2Cr(NO3)3

  c. Al2(CO3)3 +3H2SO4 \(\rightarrow\)Al2(SO4)3 + 3H2O + 3CO2

  d. Al + 4HNO3 \(\rightarrow\) Al(NO3)3 + NO + 2H2O

  bởi Dương Tuyết 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan