Viết PTHH điều chế MgSO4 từ MgO?

bởi hà trang 18/04/2019

Từ Mg;MgO; Mg(OH)2;; MgCO3; MgSO3. Hãy viết các PTHH điều chế:

a. MgSO4

b. MgCl2

c. Mg2(PO4)2

Câu trả lời (1)

  • a) \(MgO+SO_3->MgSO_4\)

    b) \(Mg+HCL->MgCl_2+H_2\)

    bởi Nguyễn Quốc Thái 18/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan