ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết phương trình hóa học khi hòa tan SO3 vào nước?

hòa tan hoàn toàn 16g SO3 vào nước thu được 0,5 lít dd.
a) viết phương trình, tính CM của dd thu được.
b) cho 6,5g kẽm vào dd trên.
- tính VH2 sinh ra?
- tính CM của các chất có trong dd sau phản ứng (Vdd không đổi)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) PT: SO3 + H2O \(\rightarrow\) H2SO4

  \(n_{SO_3}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{16}{80}=0,2\left(mol\right)\)

  Từ PT \(\Rightarrow\) \(n_{SO_3}=n_{H_2SO_4}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow C_M=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,2}{0,5}=0,4\left(M\right)\)

  b) PT: Zn + H2SO4 \(\rightarrow\) ZnSO4 + H2

  --------0,1-----0,2

  \(n_{Zn}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\)

  Tỉ lệ : 0,1 < 0,2 \(\Rightarrow\) Zn hết, H2SO4 dư.

  Từ PT \(\Rightarrow n_{Zn}=n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{H_2}=n.22,4=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  Từ PT \(\Rightarrow\) \(n_{H_2SO_4\left(pư\right)}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{H_2SO_4dư}=0,2-0,1=0,1\left(mol\right)\)

  \(C_{M_{H_2SO_4dư}}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,1}{0,5}=0,2\left(l\right)\)

    bởi Le huynh an An 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1