ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết phương trình hóa học khi hòa tan Mg vào HCl?

Hòa tan 4,8g Mg vào dung dịch 14,6%

a. Viết phương trình hóa học

b. Tính thể tích Hidro thu được ở đktc

c. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng

d. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bạn ghi đề k đầy đủ !

  Sửa =>

  Hòa tan hoàn toàn 4,8g Mg vào dung dịch HCl 14,6%

  a. Viết phương trình hóa học

  b. Tính thể tích Hidro thu được ở đktc

  c. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng

  d. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch MgCl2 thu được sau phản ứng

  LÀM

  a . Mg+ 2HCl -> MgCl2 + H2

  0,2____0,4______0,2 _______0,2

  b . Ta có:

  nMg = \(\dfrac{4,8}{24}\)= 0,2 mol

  Thep ptpu

  nH2=nMg=0,2 ( mol)

  -> VH2(đktc) = 0,2.22,4= 4,48(l)

  c. Theo ptpu

  nHCl = 2nMg = 0,4( mol)

  => mHCl = 0,4 . 36,5 = 14, 6 ( g)

  Vậy m d2HCl = \(\dfrac{14,6.100\%}{14,6\%}\)= 100 (g)

  d. Theo ptpu

  nMgCl2 = n Mg = 0,2

  => m MgCl2= 0,2 .95 =19 (g)

  m d2 sau pu = mMg + md2HCl - m H2

  __________=4,8+100-0,2.2

  __________= 4,8 +100- 0,4 = 104,4(g)

  C% d2 MgCl2 =\(\dfrac{19}{104,4}\) . 100% = 18,2 %

    bởi Dương Thùy 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1