ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết phương trình hóa học khi cho Al tác dụng với HCl thu được muối và giải phóng H2?

Hòa tan 5,4g nhôm vào 200ml dung dịch HCl thu được muối và giải phóng H2

a) Lập PTHH

b) Tính thể tích Hidro thoát ra ( đktc )

c) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl và dung dịch Muối

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Theo đề bài ta có : nAl = \(\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

  a) PTHH :

  \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl3+3H2\uparrow\)

  \(0,2mol...0,6mol......0,2mol......0,3mol\)

  b) Thể tích khí H2 thoát ra là : VH2\(_{\left(\text{đ}ktc\right)}=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\)

  c) Ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}CM_{HCl}=\dfrac{0,6}{0,2}=3\left(M\right)\\CM_{AlCl3}=\dfrac{0,2}{0,2}=1\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy.........................

    bởi Nguyen Bach Duong 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1