Viết CTHH của hợp chất tạo bởi Ba và nhóm SO4?

bởi Lê Vinh 26/05/2019

Viết CTHH của muối sunfat(SO4) tạo bởi các nguyên tố : Ba,Mg,Na,K,Ca,Al

Câu trả lời (1)

 • \(\left(Ba\right):\) Gọi \(CTHH\) cần lập là: \(Ba_x\left(SO_4\right)_y\)

  \(\text{Theo quy tắc hóa trị ta có : }\\ a\cdot x=b\cdot y\\ \Rightarrow II\cdot x=II\cdot y\\ \Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{II}=\dfrac{1}{1}\\ \Rightarrow x=1;y=1\\ \Rightarrow Ba_x\left(SO_4\right)_y=BaSO_4\\ \text{Vậy CTHH cần lập là: }BaSO_4\)

  \(\left(Mg\right):\) Gọi \(CTHH\) cần lập là \(Mg_x\left(SO_4\right)_y\)

  \(\text{Theo quy tắc hóa trị ta có : }\\ a\cdot x=b\cdot y\\ \Rightarrow II\cdot x=y\cdot II\\ \Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{II}=\dfrac{1}{1}\\ \Rightarrow Mg_x\left(SO_4\right)_y=MgSO_4\\ \text{ Vậy CTHH cần lập là: }MgSO_4\)

  \(\left(Na\right):\) Gọi \(CTHH\) cần lập là \(Na_x\left(SO_4\right)_y\)

  \(\text{Theo quy tắc hóa trị ta có : }\\ a\cdot x=b\cdot y\\ \Rightarrow I\cdot x=II\cdot y\\ \Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{I}=\dfrac{2}{1}\\ \Rightarrow x=2;y=1\\ \Rightarrow Na_x\left(SO_4\right)_y=Na_2SO_4\\ \text{ Vậy CTHH cần lập là: }Na_2SO_4\)

  \(\left(K\right):\) Gọi \(CTHH\) cần lập là \(K_x\left(SO_4\right)_y\)

  \(\text{Theo quy tắc hóa trị ta có : }\\ a\cdot x=b\cdot y\\ \Rightarrow I\cdot x=II\cdot y\\ \Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{I}=\dfrac{2}{1}\\ \Rightarrow x=2;y=1\\ \Rightarrow K_x\left(SO_4\right)_y=K_2SO_4\\ \text{ Vậy CTHH cần lập là: }K_2SO_4\)

  \(\left(Ca\right):\) Gọi \(CTHH\) cần lập là \(Ca_x\left(SO_4\right)_y\)

  \(\text{Theo quy tắc hóa trị ta có : }\\ a\cdot x=b\cdot y\\ \Rightarrow II\cdot x=II\cdot y\\ \Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{II}=\dfrac{1}{1}\\ \Rightarrow x=1;y=1\\ \Rightarrow Ca_x\left(SO_4\right)_y=CaSO_4\\ \text{ Vậy CTHH cần lập là: }CaSO_4\)

  \(\left(Al\right):\) Gọi \(CTHH\) cần lập là \(Al_x\left(SO_4\right)_y\)

  \(\text{Theo quy tắc hóa trị ta có : }\\ a\cdot x=b\cdot y\\ \Rightarrow III\cdot a=II\cdot y\\ \text{Theo quy tắc hóa trị ta có : }\\ a\cdot x=b\cdot y\\ \Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{III}=\dfrac{2}{3}\\ \Rightarrow x=2;y=3\\ \Rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3\\\text{ Vậy CTHH cần lập là: } Al_2\left(SO_4\right)_3\)

  bởi Trần Hy 26/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan