YOMEDIA
ZUNIA12

Trình bày cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) Pha loãng một dung dịch theo nồng độ mol/lit cho trước.

  Tổng quát: Pha V2 ml dung dịch a có nồng độ CM2 (M) từ dung dịch A có nồng độ CM1 (M).

  - Bước 1. Tìm số mol chất tan có trong V2 ml dung dịch A có nồng độ CM2 (M):

  n = CM2 . V2

  - Bước 2. Tính thể tích dung dịch A nồng độ CM1 (M):

  Trình bày cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

  + Bước 3. Tính thể tích nước cần thêm là: V nước = V2 – V1

  + Bước 4. Pha chế dung dịch.

  Ví dụ: Từ nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế:

  100 ml dung dịch Na2SO4 0,1M từ dung dịch Na2SO4 2M

  Giải

  * Tính toán:

  - Số mol chất tan Na2SO4 trong 100 ml dd Na2SO4 0,1M là:

  nNa2SO4 = 0,1.0,1 = 0,01 (mol)

  - Thể tích của dung dịch Na2SO4 2 M (trong đó có chứa 0,01 mol chất tan Na2SO4) là:

  Trình bày cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

  * Cách pha chế dung dịch:

  + Đong lấy 5 ml dung dịch Na2SO4 2M cho vào cốc chia độ 200 ml.

  + Thêm từ từ nước cất đến vạch 100 ml, khuấy đều ta được 100 ml dung dịch Na2SO4 0,1M.

  b) Pha loãng một dung dịch theo nồng độ phần trăm (C%) cho trước.

  Tổng quát: Pha chế m gam (mdd2) dung dịch A nồng độ C2 % từ dung dịch A nồng độ C1 %.

  - Bước 1. Tính khối lượng chất tan A có trong m gam dung dịch A nồng độ C2 %

  Trình bày cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

  - Bước 2. Tính khối lượng dung dịch ban đầu.

  Trình bày cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

  - Bước 3. Tính khối lượng nước cần dùng pha chế.

  mH2O = mdd2 - mdd1

  Ví dụ: Từ nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế: 150 g dung dịch NaCl 2,5% từ dung dịch NaCl 10%.

  Giải

  Tính toán:

  Khối lượng của NaCl có trong 150g dd NaCl 2,5% là:

  Trình bày cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

  Khối lượng dd NaCl ban đầu (có chứa 3,75 g NaCl) là:

  Trình bày cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

  Khối lượng nước cất cần dùng là: mH2O = 150 – 37,5 = 112,5 (g)

  Cách pha chế dung dịch:

  + Cân 37,5 g dd NaCl 10% cho vào cốc thủy tinh (hoặc bình tam giác).

  + Cân 112,5 g nước cất (hoặc 112,5 ml) rồi từ từ cho vào cốc thủy tinh (hoặc bình tam giác) trên.

  + Khuấy đều ta được 150 ml dd NaCl 2,5%.

    bởi Co Nan 08/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF