Tính x và tính C% của dd A

bởi Nguyễn Ngọc Sơn 25/07/2019

Cho x(g) Mg và Cu vào dd HCl 10% vừa đủ thu được 4,48(l) H2 ở đktc và dd A. Còn lại 5(g) chất rắn không tan. Tính x và tính C% của dd A?

Câu trả lời (1)

 • Vì Cu đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại nên Cu không p.ứ với HCl--> mCu= 5(g)

  nH2=\(\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

  Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2

  0,2<---0,4 <----- 0,2 <---0,2 (mol)

  x= 24.0,2 + 5=9,8 (g)

  mdd HCl=\(\dfrac{36,5.0,4.100}{10}\)=146(g)

  Theo đlbtkl:

  mddA=9,8+146-0,2.2-5=150,4 (g)

  C%MgCl2=\(\dfrac{95.0,2.100\%}{150,4}\)\(\approx\)12,63%

  bởi Nguyen Quach Nhung 25/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan