Tính VH2 thu được kkhi cho 27g Al tác dụng với 50g H2SO4 9,8%?

bởi Cam Ngan 24/05/2019

cho 27 g Al vào 50 g dung dịch H2SO4 9,8%. Tình thể tích của H2(đktc)

Câu trả lời (1)

 • \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\uparrow\)

  0,05(mol) 0,05(mol)

  \(n_{Al}=0,1\left(mol\right)\)

  \(m_{H_2SO_4}=mdd.C\%=4,9\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,05\left(mol\right)\)

  \(\dfrac{n_{Al\left(bđ\right)}}{n_{Al\left(pư\right)}}=\dfrac{0,1}{2}\) \(>\) \(\dfrac{n_{H_2SO_4\left(bđ\right)}}{n_{H_2SO_4\left(pư\right)}}=\dfrac{0,05}{3}\)

  Ta thấy \(H_2SO_4\) hết trước => tính theo \(H_2SO_4\)

  \(V_{H_2\uparrow}=22,4.0,05=1,12\left(l\right)\)

  Vậy .........

  bởi Vũ Thành Trung 24/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan