ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính VH2 (đktc)?

Cho 2,8g sắt tác dụng với 14,6g dd HCl nguyên chất.

a.viết pt pư xảy ra?

b.chất nào còn dư sao pư và dư bao nhiêu gam?

c.tính VH2 (đktc)?

d.Nếu muốn cho pư xảy ra hoàn toàn thì phải dùng thêm chất kia một lượng là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có:

  \(n_{Fe}=\frac{2,8}{56}=0,05\left(mol\right)\)

  \(n_{HCl}=\frac{14,6}{36,5}=0,4\left(mol\right)\)

  a) PTHH: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

  Theo PTHH và đề bài, ta có:

  \(\frac{0,05}{1}< \frac{0,4}{2}\)

  b) => Fe hết, HCl dư nên tính theo nFe.

  Theo PTHH và đề bài, ta có:

  \(n_{HCl\left(phảnứng\right)}=2.n_{Fe}=2.0,05=0,1\left(mol\right)\)

  => \(n_{HCl\left(dư\right)}=0,4-0,1=0,3\left(mol\right)\)

  Khối lượng HCl dư:

  \(m_{HCl\left(dư\right)}=0,3.36,5=10,95\left(g\right)\)

  c) Theo PTHH và đề bài, ta có:

  \(n_{H_2}=n_{Fe}=0,05\left(mol\right)\)

  Thể tích khí H2 thu được (ở đktc):

  \(V_{H_2\left(đktc\right)}=0,05.22,4=1,12\left(l\right)\)

  d) Ta thấy, phản ứng dư khi HCl dư, vì thế chất kia nói đến là Fe.

  Theo PTHH và đề bài, ta có:

  \(n_{Fe\left(cầndùng\right)}=\frac{0,3}{2}=0,15\left(mol\right)\\ \)

  Khối lượng Fe cần dùng thêm:

  \(m_{Fe\left(cầndùngthêm\right)}=0,15.56=8,4\left(g\right)\)

    bởi Sứ Giả Tuyệt Mệnh 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1