ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính V khí thu được khi cho 2,4g Mg tác dụng với 146g HCl 20%?

1, hòa tan 2,4g magie vào 146g dung dịch 20%

a, tính thể tích khí thu được ở đktc

b, tính nồng độ % của chất có trong dung dịch thu được sau phản ứng

c, dẫn toàn bộ lượng khí trên đi qua 16g fe2o3 đun nóng. tính khối lượng chất rắn thu được.

2, hòa tan 200ml dung dịch NaOH 3M vào 100ml dung dịch HCL 2M

a tính nồng độ mol của chất thu được có trong dung dịch thu đc sau phản ứng

b, sau phản ứng dung dịch thu được làm quỳ tím chuyển qua màu gì? Vì sao?

3, Hòa tan 13,7g magie vào 196g dung dich H2SO4 20%. Tính nồng độ % của chất có trong dung dịch thu đc sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. \(n_{Mg}=\dfrac{2,4}{24}=0,1\left(mol\right)\)

  \(n_{HCl}=\dfrac{146.20\%}{36,5}=0,8\left(mol\right)\)

  Pt: \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

  0,1 mol 0,8mol \(\rightarrow0,1mol\) \(\rightarrow0,1mol\)

  Lập tỉ số: \(n_{Mg}:n_{HCl}=0,1< 0,4\)

  \(\Rightarrow\)Mg hết, HCl dư

  \(V_{H_2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  \(\Sigma_{m\left(spu\right)}=2,4+146-0,1.2=148,2\left(g\right)\)

  \(n_{HCl\left(dư\right)}=0,8-0,2=0,6\left(mol\right)\)

  \(C\%_{HCl\left(dư\right)}=\dfrac{0,6.36,5.100}{148,2}=14,78\%\)

  \(C\%_{MgCl_2}=\dfrac{0,1.95.100}{148,2}=6,42\%\)

    bởi TôSô Nghị 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1