ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính % V các khí trong hỗn hợp X biết X gồm (CO2;O2;H2) có %CO2 là 22%, % O2 là 64%, còn lại là H2?

Hỗn hợp X gồm (CO2;O2;H2) có % khối lượng của CO2 là 22%, % khối lượng của O2 là 64%, còn lại là H2. Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp X và tỉ khối của X so với H2

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • %H2=100%-22%-64%=14%

  - Chọn 1 mol hỗn hợp. Ta có:

  \(n_{CO_2}=\dfrac{22.1}{100}=0,22mol\)

  \(n_{O_2}=\dfrac{64.1}{100}=0,64\)

  \(n_{H_2}=\dfrac{14.1}{100}=0,14mol\)

  \(\overline{M}=\dfrac{0,22.44+0,64.32+0,14.2}{1}=30,44\)

  \(d_{\dfrac{X}{H_2}}=\dfrac{30,44}{2}=15,22\)

    bởi Phạm Thị Phương anh 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1