Tính % thể tích khí trong hỗn hợp gồm N2 và O2 biết 6,72 lít hỗn hợp nặng 8,8g?

bởi Nhat nheo 08/05/2019

Hỗn hợp khí X gồm N2 và O2. Ở đktc 6.72 lít khí X có khối lượng 8.8 g.
a) Tính phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp X
b) Tính thể tích H2 ở đktc có thể tích bằng thể tích của 1.1 gam hỗn hợp khí X.

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan