Tính thể tích khí (đktc) của 0,5 mol O2?

bởi Dell dell 25/04/2019

Tính thể tích khí (đktc) của:

a, 0,5 mol khí O2 ?

b 0,75 mol khí CO2 ?

c, 32g khí SO2 ?

Câu trả lời (1)

 • a/ Thể tích 0,5 mol O2 (đktc):

  \(V_{O_2}\left(đktc\right)=n.22,4=0,5.22,4=11,2\)(lít)

  b/ Thể tích 0,75 mol CO2 (đktc)

  \(V_{CO_2}\left(đktc\right)=n.22,4=0,75.22,4=16,8\)(lít)

  c/ Số mol 32 g SO2:

  \(n_{SO_2}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{32}{64}=0,5\left(mol\right)\)

  Thể tích 0,5 mol SO2 (đktc):

  \(V_{SO_2}\left(đktc\right)=n.22,4=0,5.22,4=11,2\) (lít)

  bởi pham anh cuong 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan