Tính thể tích của 0,3 mol khí H2 (đktc)?

bởi Nguyễn Tiểu Ly 17/05/2019

Tính thể tích của:

a) 0,3 mol khí H2 (đktc)

b) 5,5 kg khí CO2 (đktc)

c) Hỗn hợp A gồm 6 gam H2 và 3,4 gam NH3 (đktc)

Câu trả lời (1)

 • a, 0,3 mol H2 (đktc) có thể tích: V\(H_2\) = 22,4.0,3 = 6,72 (\(l\))

  b, 5,5 kg = 5500 g

  Số mol của CO2 là: n\(CO_2\) = \(\dfrac{5500}{44}\) = 125 (mol)

  125 mol CO2 (đktc) có thể tích: V\(CO_2\) = 22,4.125 = 2800 (\(l\))

  c, Số mol của H2 là: n\(H_2\) = \(\dfrac{6}{2}\) = 3 (mol)

  Số mol của NH3 là: n\(NH_3\) = \(\dfrac{3,4}{17}\) = 0,2 (mol)

  3 mol H2 (đktc) có thể tích: V\(H_2\) = 22,4.3 = 67,2 (\(l\))

  0,2 mol NH3 (đktc) có thể tích: V\(NH_3\) = 22,4.0,2 = 4,48 (\(l\))

  Suy ra thể tích của hỗn hợp A là: VA = V\(H_2\) + V\(NH_3\) = 67,2+4,48 = 71,68 (\(l\))

  bởi Đẹp Chai Sóc 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan