Tính thành phần % của mỗi chất trong hỗn hợp khi hoà tan 0,325g NaCl và KCl vào nước?

bởi Nguyễn Thanh Thảo 08/04/2019

Hoà tan trong nước 0,325g một hỗn hợp gồm 2 muối Natriclorua và Kaliclorua. Thêm vào dung dịch này một dung dịch bạc Nitrat lấy dư - Kết tủa bạc clorua thu được có khối lượng là 0,717g. Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp.

Câu trả lời (1)

 • Bài giải

  Gọi MNaCl là x và mKCl là y ta có phương trình đại số:

  x + y = 0,35 (1)

  PTHH: NaCl + AgNO3 -> AgCl ↓ + NaNO3

  KCl + AgNO3 -> AgCl ↓ + KNO3

  Dựa vào 2 PTHH ta tìm được khối lượng của AgCl trong mỗi phản ứng:

  m'AgCl = x . MAgCl/MNaCl = x . 143/58,5 = x . 2,444

  mAgCl = y . MAgCl/MKCl = y . 143/74,5 = y . 1,919

  => mAgCl = 2,444x + 1,919y = 0,717 (2)

  Từ (1) và (2) => hệ phương trình

  Giải hệ phương trình ta được: x = 0,178

  y = 0,147

  => % NaCl = .100% = 54,76%

  % KCl = 100% - % NaCl = 100% - 54,76% = 45,24%.

  Vậy trong hỗn hợp: NaCl chiếm 54,76%, KCl chiếm 45,24%

  bởi Nguỵ Trung 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan