Tính số phân tử HCl cần dùng để tác dụng với 3,612.10^23 phân tử MgO?

bởi Quế Anh 13/05/2019

Cho 3,612\(.10^{23}\)phân tử MgO tác dụng vừa đủ với axit clohidric

a. Tính số phân tử axit cần dùng

b. Tính số phân tử muối magie clorua tạo thành

c. Tính số nguyên tử H và O tạo thành

Câu trả lời (1)

 • nMgO=\(\dfrac{3,612.10^{23}}{6.10^{23}}=0,602mol\)

  PTHH: MgO + 2HCl ->MgCl2 + H2O

  TheoPT: 1mol 2mol 1mol 1mol

  Theo bài:0,602mol 1,204mol 0,602mol 0,602mol

  AHCl=1,204.6.\(10^{23}\)=7,224.\(10^{23}\)(ptử)

  AMgCl2=0,602.6.\(10^{23}\)=3,612.\(10^{23}\)(ptử)

  bởi Triển Phan 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Mai Thuy

  Các bạn làm giúp mình với

  Tính phân tử khối của các phân tử sau phân tử 1 nặng hơn phân tử oxi 1,357 lần

  Phân tử 2 nặng hơn nguyên tử clo 28,5 lần phân tử 3 nặng hơn phân tử hiđro 53 lần

  Các bạn làm nhanh hộ mình nhé mình đang cần gấp

 • Lê Nhi

  Trong 8,8 g CO2 có bao nhiêu g nguyên tố C?Bao nhiêu g nguyên tố O?

 • Tran Chau

  Hãy tính

  a) khối ượng của 15.1023 nguyên tử Cu

  b) số mol của 2,7.1023 phân tử khí SO2

 • Tieu Dong

  Tính:

  a. Số mol Fe\(_2\)O\(_3\) có trong 8gam Fe\(_2\)O\(_3\)

  b. Khối lượng của 6,72 lít khí oxi (đktc)

  c. Thể tích (đktc) của 9.10\(^{23}\) phân tử khí H\(_2\)

  d. Số gam khí N\(_2\) để có số phân tử gấp 4 lần số phân tử có trong 3,2 gam khí oxi

  e. Số phân tử Fe\(_2\)(SO\(_4\))\(_3\) có trong 20 gam Fe\(_2\)(SO\(_4\))\(_3\)

  f. Thể tích (đktc) và khối lượng hỗn hợp X gồm 1,5 mol khí O2; 2,8 gam khí N\(_2\) và 1,2.10\(^{23}\) phân tử H\(_2\)

  Mình cần gấp lắm mong mn giúp mình ạ! Cảm ơn mn!

 • Tieu Dong

  Tính khối lượng = g của nguyên tố oxi trong phân tử P2O5.

 • Trần Hoàng Mai

  giúp vs_giúp vs

  có mấy bài ni nèo!!!

  câu 1: tính số mol mối nguyên tố có trong:

  a, 0.25 mol Al2O3 b, 71 gam P2O5 c, 3.1023 phân tử K3PO4

  câu 2: Một h/c có thành phần % về KL các ng tố : %mP = 1,59% ; %mN = 22,22% ; còn lại là nguyên tố Oxi. Xác định CTHH của h/c, biết KL mol của h/c là 63g/mol.

  câu 3: Một h/c có tp % về KL các ng tố : %mC = 81,82% , %mH = 18, 18%. Xđ CTHH của h/c biết tỉ khối của h/c với oxi 1,375.

  câu 4 : Một h/c đc tạo bởi hai ng tố C và H, trong đó : %mC = 75%. Xđ CTHH của h/c, biết tỉ khối của h/c đối vs không khí là 0,5517

  câu 5: Một oxit sắt có thành phần KL các ng tố: %mFe = 72,41% ; %mO = 27,59%. Xđ CTHH cuả h/c.

  câu 6: TÌm ng tố biết:

  a, Ng tố đó có hóa trị III, trong h/c của nó vs oxi , ng tố đó chiếm 70% về KL.

  b, Ng tố đó có hóa trị II , trog h/c của nó vs Hidro , nguyên tố H chiếm 5,88% về KL

 • Mai Trang

  Trong 3,6 . \(10^{23}\) phân tử \(H_2O\) có số mol:

  Của H là .......

  Của O là ........

  Của \(H_2\) là.......

 • Thuy Kim
  Cho biết số mol nguyên tử hidro có trong 32 g CH4 là bao nhiêu, đồng thời tính thành phần phần trăm khối lượng của hidro trong hợp chất CH4.
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1,9926.10-23 g , khối lượng nguyên tử Al là

  a.0,885546.10-23

  b.4,482675.10-23

  c.3,9846.10-23

  d.0,166025.10-23

  giúp mình làm nha cách bạn giải lun , thân !!

 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Bài 1:

  f) Thể tích của 280g khí nitơ ở đktc là bao nhiêu?

  Bài 2:

  a) Tính khối lượng hỗn hợp khí ở đktc gồm 11,2 lít khí H2 và 5,6 lít O2 là bao nhiêu ?

  b) Khí CO2 nặng hay nhẹ hơn khí N2 và nặng nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần?

  c) Tỉ khối của khí B đối với oxi là 0,5 và tỉ khối của A đối với khí B là 2,125. Tính khối lượng mol của khí A là bao nhiêu?

  Bài 3:

  a) Tính thành phần % về khối lượng của từng nguyên tố trong loại phân đạm trên

  b) Tính số mol của mỗi nguyên tố có trong 0,5 mol NH4NO3

  c) Tính khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 120g NH4NO3

  Bài 4:

  X là hợp chất khí với hiđro của phi kim S , trong hợp chất này S chiếm 94,12% , H chiếm 5,88%. Tìm CTHH của X biết

  dx/H2 = 17