AMBIENT

Tính số nguyên tử có trong 0,1 mol phân tử O2?

bởi Aser Aser 21/05/2019

tính số nguyên tử hoặc phân tử trong những lượng chất sau

a) 0,1 mol phân tử O2

b) 0,5 mol nguyên tử CO2

c) 2 mol nguyên tử H

d) 1,5 mol phân tử CO2

e) 0,25 mol phân tử H2O

f) 0,05 mol nguyên tử S

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a;

  Số phân tử O2 là:

  2.0,1.6.1023=1,2.1023(phân tử)

  b;

  Số nguyên tử CO2 là

  0,5.6.1023=3.1023(nguyên tử)

  c;

  Số nguyên tử H là

  2.6.1023=12.1023(nguyên tử)

  d;

  Số phân tử CO2 là

  1,5.3.6.1023=27.1023(phân tử)

  e;

  Số phân tử H2O là:

  0,25.3.6.1023=4,5.1023(phân tử)

  f;

  Số nguyên tử S là

  0,05.6.1023=0,3.1023(nguyên tử)

  bởi Ngọc Linh 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>