Tính số mol phân tử NaOH có trong 0,05dm3 NaOH?

bởi Trần Thị Trang 29/04/2019

13. Tính số mol phân tử natri hiđroxit NaOH có trong \(0,05dm^3\) NaOH biết \(D=1,2g\)/\(cm^3\)

Câu trả lời (1)

  • \(0,05dm^3=50cm^3\)

    \(D=\dfrac{m}{V}=>m=V.D=50.1,2=60\left(g\right)\)

    \(=>n_{NaOH}=\dfrac{60}{40}=1,5\left(mol\right)\)

    bởi Nguyễn Quỳnh Anh 29/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan