YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính số mol của 5,4g Al?

Câu 1: Hãy tính:
a, số mol của: 5,4g Al
b,thể tích khí ( đktc ) của : 1,25 mol H2; 3 mol N2
c, số mol và thể tích của hỗn hợp khí ( đktc) gồm có : 0,44g CO2 ; 0,04g H2 và 0,56g N2
vd:
tóm tắt Giải
mFe= 28(g) Số mol của 28g Fe là :
MFe=56(g) nFe = \(\dfrac{m}{M}=\dfrac{28}{56}\) =0,5 (mol)
nFe= ?
m.n vt tóm tắt + giải như trên giúp mik đc ko ag

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) Tóm tắt:

  mAl = 5,4 (g)

  MAl = 27(g)

  nAl =?

  Giải:

  Số mol của 5,4 g Al là:

  nAl = \(\dfrac{m}{M}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\) (mol)

  b) Tóm tắt:

  \(n_{H_2}=1,25\)

  \(n_{N_2}=3\)

  \(V_{H_2}=?,V_{N_2}=?\left(đktc\right)\)

  Thể tích của khí hiđrô ở đktc là:

  \(V_{H_2}=n.22,4=1,25.22,4=28\) (l)

  Thể tích của khí nitơ ở đktc là:

  \(V_{N_2}=n.22,4=3.22,4=67,2\) (l)

  c)Tóm tắt:

  \(m_{CO_2}=0,44g\) , \(M_{CO_2}=44g\)

  \(m_{H_2}=0,04g\) , \(M_{H_2}=2g\)

  \(m_{N_2}=0,56g\) , \(M_{N_2}=28g\)

  \(n_{CO_2}=?\) \(n_{H_2}=?\) \(n_{N_2}=?\)

  \(V_{CO_2}=?\) \(V_{H_2}=?\) \(V_{N_2}=?\) (đktc)

  Giải:

  Số mol của 0,44g CO2 là:

  \(n_{CO_2}=\dfrac{0,44}{44}=0,01\) (mol)

  Số mol của 0,04g H2 là:

  \(n_{H_2}=\dfrac{0,04}{2}=0,02\) (mol)

  Số mol của 0,56g N2 là:

  \(n_{N_2}=\dfrac{0,56}{28}=0,02\) (mol)

  Thể tích của 0,44g CO2 ở đktc là:

  \(V_{CO_2}=n.22,4=0,01.22,4=0,224\) (l)

  Thể tích của 0,04g H2 ở đktc là:

  \(V_{H_2}=n.22,4=0,02.22,4=0,448\) (l)

  Thể tích 0,56g N2 ở đktc là:

  \(V_{N_2}=n.22,4=0,02.22,4=0,448\) (l)

    bởi Nguyễn Phương 22/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF