AMBIENT

Tính số mol của 5,4g Al?

bởi Phan Quân 22/05/2019

Câu 1: Hãy tính:
a, số mol của: 5,4g Al
b,thể tích khí ( đktc ) của : 1,25 mol H2; 3 mol N2
c, số mol và thể tích của hỗn hợp khí ( đktc) gồm có : 0,44g CO2 ; 0,04g H2 và 0,56g N2
vd:
tóm tắt Giải
mFe= 28(g) Số mol của 28g Fe là :
MFe=56(g) nFe = \(\dfrac{m}{M}=\dfrac{28}{56}\) =0,5 (mol)
nFe= ?
m.n vt tóm tắt + giải như trên giúp mik đc ko ag

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) Tóm tắt:

  mAl = 5,4 (g)

  MAl = 27(g)

  nAl =?

  Giải:

  Số mol của 5,4 g Al là:

  nAl = \(\dfrac{m}{M}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\) (mol)

  b) Tóm tắt:

  \(n_{H_2}=1,25\)

  \(n_{N_2}=3\)

  \(V_{H_2}=?,V_{N_2}=?\left(đktc\right)\)

  Thể tích của khí hiđrô ở đktc là:

  \(V_{H_2}=n.22,4=1,25.22,4=28\) (l)

  Thể tích của khí nitơ ở đktc là:

  \(V_{N_2}=n.22,4=3.22,4=67,2\) (l)

  c)Tóm tắt:

  \(m_{CO_2}=0,44g\) , \(M_{CO_2}=44g\)

  \(m_{H_2}=0,04g\) , \(M_{H_2}=2g\)

  \(m_{N_2}=0,56g\) , \(M_{N_2}=28g\)

  \(n_{CO_2}=?\) \(n_{H_2}=?\) \(n_{N_2}=?\)

  \(V_{CO_2}=?\) \(V_{H_2}=?\) \(V_{N_2}=?\) (đktc)

  Giải:

  Số mol của 0,44g CO2 là:

  \(n_{CO_2}=\dfrac{0,44}{44}=0,01\) (mol)

  Số mol của 0,04g H2 là:

  \(n_{H_2}=\dfrac{0,04}{2}=0,02\) (mol)

  Số mol của 0,56g N2 là:

  \(n_{N_2}=\dfrac{0,56}{28}=0,02\) (mol)

  Thể tích của 0,44g CO2 ở đktc là:

  \(V_{CO_2}=n.22,4=0,01.22,4=0,224\) (l)

  Thể tích của 0,04g H2 ở đktc là:

  \(V_{H_2}=n.22,4=0,02.22,4=0,448\) (l)

  Thể tích 0,56g N2 ở đktc là:

  \(V_{N_2}=n.22,4=0,02.22,4=0,448\) (l)

  bởi Nguyễn Phương 22/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>