YOMEDIA

Tính số mol của 16g CuSO4?

bởi ngọc trang 17/05/2019

1. Tính số mol của:

-16g CuSO4

-50g CuSO4 . 5H2O

-8,96 lit khí HCl

2. Tính khối lượng của:

-Hỗn hợp gồm 0,25 mol NaOH và 6,022 . 1023 phân tử KOH

3. Tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của:

-12,8g khí SO2

-Hỗn hợp gồm COvà CO2 biết tổng khối lượng hỗn hợp là 20g, số mol của CO=\(\dfrac{1}{2}\)lần số mol của CO2

\(Help-me\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  nCuSO4 = \(\frac{16}{160}=0,1\) mol

  nCuSO4 . 5H2O = \(\frac{50}{250}= 0,2\) mol

  nHCl = \(\frac{8,96}{22,4}= 0,4\) mol

  Bài 2:

  nKOH = \(\frac{6,022.10^{23}}{6.10^{23}}=1\) mol

  mhh = mNaOH + mKOH = (0,25 . 40) + (1.56) = 66 (g)

  Bài 3:

  - nSO2 = \(\frac{12,8}{22,4}=0,57\) mol

  - Gọi x,y lần lượt là số mol của CO, CO2

  Ta có: x = \(\frac{1}{2}y = 0,5y\)

  Ta có hệ pt: \(\left\{\begin{matrix} 28x + 44y = 20 & & \\ x = 0,5y & & \end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 0,1725 & & \\ y = 0,345 & & \end{matrix}\right.\)

  Vhh = VCO + VCO2 = (0,1725 . 22,4) + (0,345 . 22,4) = 11,592 (lít)

  bởi Nguyễn Khôi 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA