ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số gam Na cần thiết để phản ứng với 500g H2O tạo thành NaOH20%?

1. Hoà tan 5,1 gam oxit của một kim loại chưa biết hoá trị bằng 54,75 gam dung dịch axit HCl 20%. Hãy tìm công thức oxit kim loại.

2. Tính số gam Na cần thiết để phản ứng với 500 gam H2O tạo thành dung dịch NaOH có nồng độ 20%.

3. Cho 98 gam axit H2SO4 20% tác dụng với 400 gam dung dịch BaCl2 5,2%.

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa tạo thành.

b. Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch sau khi tách bỏ kết tủa.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 2:

  - Gọi x là số mol Na tham gia phản ứng:

  2Na+2H2O\(\rightarrow2NaOH+H_2\)

  \(n_{H_2}=\dfrac{1}{2}n_{Na}=\dfrac{x}{2}mol\rightarrow m_{H_2}=x\left(gam\right)\)

  \(n_{NaOH}=n_{Na}=x\left(mol\right)\rightarrow m_{NaOH}=40x\left(gam\right)\)

  \(m_{dd}=m_{Na}+m_{H_2O}-m_{H_2}=23x+500-x=22x+500\left(gam\right)\)

  \(C\%_{NaOH}=\dfrac{40x}{22x+500}.100=20\rightarrow x=2,81\left(mol\right)\)

  \(m_{Na}=23x=23.2,81=64,63\left(gam\right)\)

    bởi Nguyễn Trung 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1