ADMICRO
UREKA

Tính phần trăm về khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu?

Khử hoàn toàn 19,6 gam hỗn hợp FexOy và CuO cần dùng vừa đủ 6,72 lít khí H2(đktc). Cho toàn bộ kim loại thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 (đktc).

a) Xác định công thức ôxit sắt.

b) Tính phần trăm về khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • FexOy + yH2 →→ xFe + yH2O (1)

  CuO + H2 →→ Cu +H2O (2)

  Fe + 2HCl →→ FeCl2 + H2 (3)

  a) Khử hoàn toàn hỗn hợp thì thu được 2 kim loại là Fe và Cu , chỉ có Fe tác dụng vs HCl nên :

  nH2(PT3) = V/22,4 = 3,36/22,4 = 0,15(mol)

  nH2(PT1,2) = V/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3(mol) => mH2(PT1,2) = 0,3 x 2 = 0,6(g)

  Theo PT(1)(2) => nH2O = nH2(PT1,2) = 0,3(mol)

  => mH2O = 0,3 x 18 =5,4(g)

  Theo PT(1)(2) :

  => m(FexOy + CuO) + mH2 = m(Fe+ Cu) + mH2O(theo ĐLBTKL)

  => 19,6 + 0,6 = m(Fe+Cu) + 5,4

  => m(Fe+ Cu) = 14,8(g) (4)

  Lại có : Theo PT(3) => nFe = nH2(PT3) = 0,15(mol)

  => mFe = 0,15 x 56 = 8,4(g) (5)

  Từ (4)(5) => mCu = 14,8 - 8,4 = 6,4(g)

  => nCu = m/M = 6,4/64 = 0,1(mol)

  Theo PT(2) => nCuO = nCu = 0,1(mol)

  => mCuO = 0,1 x 80 = 8(g)

  => mFexOy = 19,6 - 8 =11,6(g)

  Mặt khác : Theo PT(1) => nFexOy = 1/x . nFe = 1/x . 0,15 = 0,15/x (mol)

  => MFexOy = m/n = 11,6 : 0,15/x = 232x/3 (g)

  Biện luận thay x = 1,2,3,... thấy chỉ có x = 3 thỏa mãn

  => MFe3Oy = 232 . 3 :3 = 232(g)

  => 3 .56 + y .16 = 232 => y = 4

  => CTHH của oxit sắt là Fe3O4

  b) Theo phần trên tính đc : mCuO = 8(g) và mFe3O4 = 11,6(g)

  => % mCuO = mCuO : mhỗn hợp bạn đầu . 100% = 8/19,6 x 100% =40,816%

  => % mFe3O4 = 100% - 40,816% =59,184%

    bởi Đặng Thảo 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

 • Tổng số hạt trong 2 nguyên tử A và B là 88. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 2. Xác định tổng số hạt mang điện của nguyên tử B.

  26/08/2022 |   0 Trả lời

 • HOÁ HỌC LỚP 8

  Bài 4: Cho nhôm Al tác dụng vừa đủ với H2SO4 nồng độ 19,6%
  a) Tính khối lượng nhôm tham gia phản ứng
  b) Tính thể tích H2 tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn
  c) tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng

  Bài 5: Cho 11,2 g Fe tác dụng với 200 ml dung dịch HCl nồng độ 1,5M. Thể tích H2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là bao nhiêu?

  11/09/2022 |   0 Trả lời

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF