ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính phần trăm về khối lượng của Mg và Al, Cu

cho 11,5 g hh A gom Mg va Al, Cu vao 200 ml dd H2 SO4 1,5 M ( D= 1,2g/ml) thu dc dd B 5,6 (l) khi H2 o dktc va 6,4 g chat ran 
a) tính phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A 
b) tinh nong do mol va nong do phan tram cua mỗi chat trong ddB

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
  •  nH2SO4= 0,2.1,5=0,3(mol) 
    Gọi số mol của Mg, Al, Cu lần lượt là x, y, z(mol) 
    => 24x+ 27y+ 64z= 11,5(1) 
    Pt: 
    Mg+H2SO4--->MgSO4+H2 
    2Al+3H2SO4--->Al2(SO4)3+H2 
    Cu+H2SO4--->k PU 
    Theo pt: 
    m rắn= mCu. =>z=6,4/64= 0,1(2) 
    nH2= 5,6/22,4=0,25(mol) 
    => x+ 1,5y=0,25(3) 
    Giải hệ (1),(2),(3) ta đc: 
    x=0,1. =>%Mg=20,9% 
    y=0,1. =>%Al=23,5% 
    Z=0,1. =>%Cu=55,6% 
    CM MgSO4= 0,1/0,2= 0,5(M) 
    CM Al2(SO4)3= (0,5.0,1)/0,2= 0,25(M) 
    Còn C% bạn tự tính nha.

      bởi Nguyễn Khánh 16/12/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1