AMBIENT

Tính NTK của hợp chất gồm 1Y liên kết với 2.O và O chiếm 50% khôi lượng?

bởi Tuấn Huy 26/04/2019

Phân tử 1 hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với 2 nguyên tử O. Nguyên tố O chiếm 50% vè khối lượng của hợp chất.
a, Tính NTK, cho biết tên và KHHH của nguyên tố Y
b, Tính PTK của hợp chất. Phân tử hợp chất nặng bằng nguyên tử nguyên tố nào?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • YO2

  %O=\(\dfrac{32.100}{Y+32}=50\rightarrow Y+32=\dfrac{3200}{50}=64\)

  \(\rightarrow\)Y=64-32=32(Lưu huỳnh: S)

  \(PTK_{SO_2}=32+32=64\left(đvC\right)\)=NTKCu

  bởi Nguyễn Thu Hằng 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA