Tính Mnaoh

bởi Thụy Mây 01/04/2019

5.hoa tan 4,6g Mg vao nc,sản phẩm là 1 chất khí va dd sau phản ứng

a) viết PTHH

b) tính thể tích khí sinh ra (ĐKTC)

c) tinh Mnaoh

thks m.n nhiều ạ

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Na}=\dfrac{4,6}{23}=0,2\left(mol\right)\)

  PTHH:

  2Na +2H2O -> 2NaOH + H2

  0,2____________0,2_____0,1 (mol)

  +) nH2 = 0,1 (mol) => VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 (lít)

  +) nNaOH = 0,2 (mol) => mNaOH = 0,2.40 = 8 (gam)

  bởi phạm vụ 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan