AMBIENT

Tính mH2O dùng hòa tan 71g P2O5 để thu được dung dịch 46%?

bởi Lê Chí Thiện 25/04/2019

Hoà tan hết 71g P2O5 vào H2O thu đc dd axit có nồng độ 46% tính khối lượng nước đã dùng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có: nP2O5= 71/142= 0,5(mol)

  Ta có: PTHH: P2O5 +3H2O -> 2H3PO4

  - Gọi mH2O là x (g)

  => nH3PO4= 2.0,5= 1(mol)

  => mH3PO4= 1.98= 98(g)

  => \(C\%_{ddH_3PO_4}=\dfrac{98}{98 +x}.100=46\%\)

  Gỉai ptrình trên, ta được: \(x\approx115,043\)

  => mH2O ~ 115,043(g)

  bởi Trần Bảo Nam 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>